Echipa de cercetare


Mignon ȘANDOR – Director de proiect

Șef de lucrări dr. Mignon Sandor este ecolog, absolvent al Facultății de Biologie-Geologie din Cluj-Napoca, Secția Ecologie și protecția mediului. Din anul 2002 este angajat al Facultății de Agricultură din cadrul USAMV Cluj-Napoca, unde a obținut și titlul de Doctor în domeniul Agronomie, în anul 2009. Cercetările realizate privesc aspecte privind structura și funcțiile agroecosistemelor, în special circuitul nutrienților, mineralizarea materiei organice și rolul biodiversității în agroecosisteme. Managementul sustenabil al sistemelor agricole și asigurarea serviciilor de ecosistem pe care acestea le oferă constituie, deasemenea, teme de interes pentru șef lucr. dr. Mignon Șandor. A publicat peste 40 de articole științifice în reviste de specialitate (4 în reviste ISI cu factor de impact), cărți de specialitate ca prim autor sau coautor și un îndrumător practic pentru studenți. Șef de lucrări dr. Mignon Sandor este coordonatorul echipei de cercetare a proiectului SustainFarm din România, fiind responsabil cu implementarea proiectului și realizarea activităților propuse.


Cristina Bianca POCOL

Conf. dr. Cristina-Bianca POCOL este absolventă a Universităţii “BabeşBolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice (2000) şi a “IUP – Institut Universitaire Professionnalisé – Management et Gestion des entreprises”, Clermont-Ferrand, Franţa (2004). În anul 2008 susține teza de doctorat cu titlul “Managementul și Marketingul produselor apicole în România și Uniunea Europeană “. În anul 2014 promovează pe postul de conferențiar în cadrul USAMV Cluj, unde predă disciplinele Economie rurală și Relații Economice Internaționale. Este membră în colectivele a peste 20 proiecte naţionale şi internaţionale, atât de cercetare cât şi de formare profesională şi de dezvoltare instituţională. Este autor/editor la 10 cărți și manual didactice și la 8 lucrări indexate ISI. Este responsabila Biroului Francofoniei din USAMV Cluj Napoca.


Mugurel Ionel JITEA

Conf. dr. Mugurel Ionel JITEA activează în cadrul departamentului de Științe Economice din cadrul USAMV Cluj-Napoca. Desfăşoară stagii de pregătire în Franţa: în regiunea Auvergne, departamentul Allier (2003); bursă doctorală la Universitatea Lille 3, din regiunea Nord Pas de Calais, Franţa (2005-2007) finanţată de Ambasada Franţei la Bucureşti în urma căreia devine doctor în agronomie al USAMV Cluj-Napoca şi în economie aplicată al Universităţii Charles de Gaulle din Lille. În perioada 2005-2016 a fost directorul a două granturi de cercetare naţionale și a unui grant de cercetare internațională HNV Link H2020. Domenii de cercetare: Politica Agricolă Comună; Metode simulative de analiză a efectelor unor măsuri de politică agricolă la nivel de sistem agricol;Sisteme agroforestiere sustenabile; High Nature Value Farming;


Diana Elena DUMITRAŞ

Conf. dr. Diana Elena Dumitraş este absolventă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Specializarea Inginerie Economică în Agricultură (2002) şi a University of Nevada, Reno, SUA, MSc Resource and Applied Economics (2004). În anul 2008 obţine titlul de doctor în Agronomie, Specializarea Management şi Marketing în Agricultură, la USAMV Cluj-Napoca. Din anul 2011 este cancelar ştiinţific la Departamentul de Ştiinţe Economice. Începând cu anul 2002 a participat în diverse proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, în prezent fiind membră în colectivul a două proiecte internaţionale (HNV-Link şi SustainFarm). Are experienţă în aplicarea metodelor statistice şi econometrice în domeniul agriculturii şi economiei. Domenii de cercetare: Economia resurselor naturale; Comportamentul consumatorului; Sisteme agroforestiere sustenabile; Agricultura cu Valoare Naturală Ridicată.


Vlad Horea STOIAN

Asist. dr. Vlad Horea STOIAN este absolvent a “Universităţii Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj”, Facultatea de Agricultură (2008) şi masterului de “Protecția plantelor” (2010). În anul 2011 susține teza de doctorat cu titlul “Studiul simbiozelor micoriziene în uneleecosisteme de pajişti din zona Munţilor Apuseni“. În anul 2013 promovează pe postul de asistent în cadrul USAMV Cluj, unde predă disciplinele de Microbiologie, Elemente de biologie și Microbiologie. Este membru în colectivele a peste 4 proiecte naţionale şi internaţionale, atât de cercetare cât şi de formare profesională şi de dezvoltare instituţională. Este autor/co-autor la 6 manuale didactice și la 3 lucrări indexate ISI.


Adrian – Eugen GLIGA

Absolvent al Universităţii de ŞtiinţeAgricoleşiMedicinăVeterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură, cu titlul de inginer în domeniul Agronomie, specializarea Montanologie, master în Managementul resurselor montane şi agroturistice din zona montană, doctor în Agronomie, titlu susţinut cu teza de doctorat intitulată:”Influenţa erbivorelor de interes cinegetic asupra unor fâneţe din munţii Rodnei”. Colaborări, şcoli de vara, cursuri cu: Universitatea  Albert-Ludwings , Freiburg-Germania ; Centrul de Biodiversitate al Universităţăii de ŞtiinteAgricole din Uppsala – Suedia, Universitatea Politehnică din Madrid, facultatea de Agricultură, Institutul Superior de Agronomie Lisabona Portugalia, Universitatea din Copenhaga, Departmentul ştiinţelor plantelor şi al mediului.


Alexandru OLAR

Alexandru OLAR, absolvent al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, specializarea Inginerie Economică in Agricultură (2012-2016). În prezent masterand al programul de master Agribusiness în cadrul USAMV Cluj-Napoca.