banner-home-page


Titlul proiectului: Intensificarea inovativă și durabilă a sistemelor integrate alimentare și non-alimentare pentru dezvoltarea de agrosisteme reziliente la factori climatici în Europa și întreaga lume

Tipul proiectului: ERANET

Codul proiectului: FACCE SURPLUS ERANET Cofund73-SustainFARM

Autoritatea contractanta: UEFISCDI

Contractor: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 

Director de proiect: Conf. dr. Mignon Șandor  

 

Rezumat

Proiectul SustainFARM isi propune sa imbunatateasca performantele agronomice, de mediu si economice ale sistemelor de productie intregrate alimentare si non alimentare (IFNS) prin optimizarea productivitatii acestora si punerea in valoare a produselor care au la baza componentele silvice, reziduurile sau alte produse secundare obținute în aceste sisteme. IFNS sunt sisteme agricole de producție in care vegetatia lemnoasa, plantele de cultura si animalele sunt integrate in diferite moduri si la scari diferite (parcela-camp-ferma) cu scopul optimizării și intensifizării durabile a productivității lor. SustainFARM adoptă o abordare inovativa prin care au fost identificate astfel de sisteme relevante local, care vor colabora direct cu utilizatorii locali ai tehnologiilor agricole cum ar fi fermierii, consultantii si decidentii politici. Prin implicarea inca de la inceputul proiectului a utilizatorilor finali si a altor grupuri de interes se va cogenera tehnologie relevantă la nivel local pentru a raspunde problemelor legate de productivitatea sistemelor si pentru a imbunatati valorizarea produselor secundare. SustainFarm va investiga performantele economice si de mediu ale unor IFNS relevante local in cateva zone agroclimatice din Europa si va concepe sisteme inovative, reziliente si adaptate noilor provocari climatice. Analiza lanturilor valorice si a ciclului de viata al noilor bio-produse vor fi realizate în vederea evaluării amprentei de mediu a procesului de valorizare a lor. Practicile cele mai bune si metodele inovative vor fi sintetizate intr-un instrument suport in luarea deciziilor (DST) pentru a facilita luarea unor decizii juste de catre fermieri, consultanti si decidenti politici. Pentru a promova adoptarea IFNS in Europa, SustainFARM va comunica si disemina prin intermediul retelei de interes toate rezultatele stiintifice si cele de natura practica obtinute in proiect.

Obiective

Obiectivul principal al proiectului este de a imbunătății performantelor agronomice, de mediu si economice ale sistemelor integrate alimentare si non-alimentare (IFNS) prin optimizarea productivitatii lor si valorizarea componentelor silvice, a reziduurilor si a produselor secundare.

Obiectivele specifice privesc:

1. evaluarea eficientei utilizarii resurselor si realizarea unor IFNS inovative, eficiente economic și optime productiv;;

2. dezvoltarea unor indicatori de durabilitate care să permita evaluarea productivitatii agronomice si a performantelor de mediu ale IFNS;

3. crearea unor noi lanturi valorice prin transformarea componentelor silvice, a reziduurilor si a produselor secundare in bio-produse cu valoare energetica ridicata.